139. posiedzenie Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu podczas 139. posiedzenia 8 lutego br. zapoznał się ze sprawozdaniem starosty bielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2017 rok. Sprawozdanie zostało skierowane do Rady Powiatu celem rozpatrzenia na jej najbliższej sesji.

Ilustracja do artykułu 139 zarząd 640.jpg

Zarząd zaakceptował wniosek naczelnika Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie zatwierdzenia planów naboru uczniów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Bielski na rok szkolny 2018/2019. Planuje się nabór pierwszoklasistów do 16 oddziałów (w tym do jednego oddziału szkoły przysposabiającej do pracy przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II oraz oddziału Zaocznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim) – łącznie 445 uczniów. Ponadto zakłada się nabór do kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ilości 225 uczniów. Kursy prowadzone są przez Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego i ZS nr 4.

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zatwierdził wnioski dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy związane z realizacją projektu: „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy”. Wnioski dotyczyły zmian w planie finansowym projektu oraz w wieloletniej prognozie finansowej.

 

pd

Powrót na początek strony