128. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 9 listopada br. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu 128 Zarząd 640.jpg

– zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pt. „2. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego – IV Runda Samochodowych Mistrzostw Okręgu Białostockiego” zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2017 r.,
– zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pt. „Pielęgnowanie tradycji regionalnej poprzez zorganizowanie powiatowych obchodów Dnia Osób Starszych” zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2017 r.,
– ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim oraz ustalenia ceny wywoławczej,
– ustalenia wysokości wadium w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim,
– ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim oraz ustalenia ceny wywoławczej,
– ustalenia wysokości wadium w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim.

Ponadto Zarząd zatwierdził projekty ogłoszeń oraz wyciągi z ogłoszeń i informacje o przetargach na sprzedaż ww. lokali mieszkalnych.

Zarząd zapoznał się z dokumentami:
– sprawozdaniem finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na 30 września 2017 r.,
– raportem z wykonania programu ochrony środowiska miasta Bielsk Podlaski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019,
– pismem Starosty Tucholskiego dotyczącym pomocy w związku ze stratami poniesionymi w wyniku sierpniowej nawałnicy.

Zatwierdzono projekt aneksu do umowy z 21 lipca 2016 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1654B Parcewo – Orla”.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
– wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
– wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
– wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.

 

pd

Powrót na początek strony