115. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 27 lipca br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok oraz postanowienia w sprawie:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– zaopiniowania zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 19 na odc. Od km 107 + 107 do km 107 + 135 wraz z rozbiórką mostu i budowa przepustu przez rzekę Lubkę w km 107 + 121 w m. Bielsk Podlaski”,
– wydania opinii odnośnie zaliczenia drogi lokalnej w obrębie wsi Bodaki od drogi powiatowej nr 1692B Bodaki do granicy gminy Boćki do kategorii dróg gminnych.

Zarząd Powiatu zatwierdził dokumenty:
– projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia 1 stycznia 1999 r. praw własności działek położonych na gruntach wsi Pasynki, gmina Bielsk Podlaski, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1603B (droga nr 19 – Ploski – Zubowo – Saki – Pasynki – Łoknica – Krzywa – Szczyty-Dzięciołowo – Orla),
– projekt pisma adresowanego do firmy Anatex sp. z o.o. w sprawie projektu umowy podwykonawstwa robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącą wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2017 r

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie oraz zaakceptował wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie propozycji braku zgody na wyłączenie z harmonogramu dyżurów dla „Apteki na zdrowie”.

 

pd

Powrót na początek strony