Wiekszy tekst Mniejszy tekst
Powiat bielski zaprasza! arrow Aktualności arrow Orzeł, tur i powiat bielski – czyli jak powstały insygnia powiatowe
Orzeł, tur i powiat bielski – czyli jak powstały insygnia powiatowe | Drukuj |
28.01.2010 r.
Z przyjemnością informujemy, że Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim na sesji w dniu 27 stycznia 2010 r. podjęła historyczną uchwałę nr XXXIII/221/10 w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Bielskiego: herbu, flagi, pieczęci, sztandaru, łańcucha Starosty Bielskiego i laski Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim. Następnie wszyscy radni podpisali uroczysty akt nadania herbu Powiatowi Bielskiemu, spisany przez sekretarza powiatu Ryszarda Anusiewicza.

Akt podpisuje wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Zinaida Kuprianiuk-Daniluk. Obok przewodniczący Rady Adam Miron Łęczycki
Akt podpisuje wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Zinaida Kuprianiuk-Daniluk.\nObok przewodniczący Rady Adam Miron Łęczycki

Powiat Bielski nie posiadał do tej pory herbu, ani też żadnych innych insygniów, dlatego ich ustanowienie stanowi ważne wydarzenie w naszej historii.

Projekty herbu, flagi, pieczęci, sztandaru, łańcucha Starosty Bielskiego i laski Przewodniczącego Rady Powiatu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o odpowiednie uchwały Komisji Heraldycznej zawierające merytoryczną ocenę nadesłanych projektów.

Katalog symboli Powiatu Bielskiego wywiedziony został w nawiązaniu do sposobów oznaczania samorządności w dawnej tradycji polskiej. Potwierdzenie sześciu podstawowych symboli samorządu terytorialnego, tj. herbu, flagi, pieczęci, sztandaru, łańcucha przewodniczącego organu wykonawczego oraz laski przewodniczącego organu stanowiącego, jako zgodnego z tradycją zestawu symboli właściwych dla województw i powiatów, przyniosły ustalenia historyków polskich zalecone do zastosowania w procesie odbudowy polskiej symboliki samorządowej.

Herb Powiatu Bielskiego przedstawia na tarczy dwudzielnej w pas: w polu górnym czerwonym Orła Białego ze złotym (żółtym) dziobem, złotymi (żółtymi) łapami oraz złotą (żółtą) koroną na głowie, w polu dolnym srebrnym (białym) tura czerwonego z żółtymi rogami i kopytami.

Akt podpisują wicestarosta Piotr Bożko i starosta Sławomir Jerzy Snarski
Akt podpisują wicestarosta Piotr Bożko i starosta Sławomir Jerzy Snarski

W herbie zawarte zostały dwa symbole heraldyczne poddane własnej stylizacji. Tur, choć jest figurą godła miejskiego stolicy powiatu – Bielska Podlaskiego, nie jest jej dosłownym powtórzeniem. W herbie miasta widnieje tur statyczny. Dla godła ziemskiego właściwsze było nadanie tej figurze ekspresji i wyrazistości. Tur w ujęciu dynamicznym symbolizuje siłę regionu bielskiego. Motyw Orła Białego wybrany został jako symbol odwołania się do przynależności powiatu do województwa podlaskiego i jego dziejów (w tym złączenia Podlasia z Koroną). Z uwagi na odległą metrykę naszego powiatu, istniejącego już w XVI w., więź z województwem podlaskim jest szczególnie odczuwana. Orzeł jest więc godłem wojewódzkim i chociaż nawiązuje do pierwowzoru z herbu województwa podlaskiego, posiada własną stylizację. Wizerunek Orła w herbie Powiatu podkreśla historyczne znaczenie Powiatu Bielskiego, w dawnej Rzeczypospolitej posiadającego własną chorągiew oraz własną pieczęć. Na pieczęci powiatowej w XVIII wieku widniał wizerunek Orła bez korony – ale wobec ustanowienia przez Sejmik Województwa Podlaskiego współczesnemu województwu podlaskiemu Orła z koroną na głowie, także w herbie Powiatu umieszczono Orła w koronie.

Flaga Powiatu Bielskiego przedstawia płat tkaniny w formie prostokąta, składający się z ośmiu pasów czerwono-białych, pośrodku których widnieje herb Powiatu Bielskiego z tarczą. Barwy pasów wywiedzione zostały od barw pól tarczy herbowej. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8.

Pieczęć Powiatu Bielskiego, której średnica wynosi 36 mm, przedstawia w polu pieczęci godła herbu Powiatu bez tarczy herbowej przedzielone linią poziomą, oraz napis ułożony w dwóch półłukach oddzielonych znakami krzyżyka: „+ Powiat + Bielski”.

Sztandar Powiatu Bielskiego przedstawia dwie strony płata materiału w formie kwadratu o wielkości 110 cm, obwiedzione frędzlą złotą o długości ośmiu cm. Na pierwszej (prawej) stronie zielonej widnieje pośrodku herb Powiatu oraz napis srebrny (biały) ułożony w dwóch półłukach „Powiat Bielski”. Na stronie drugiej (lewej), barwy czerwonej, pośrodku widnieje znak Rzeczypospolitej Polskiej – Orzeł Biały, bez tarczy. W narożnikach płata znajdują się elementy zdobnicze w postaci gałązek dębu o barwie złotej (żółtej). Głowica sztandaru zawiera symbolikę herbu.

Ostatnia aktualizacja: ( 01.03.2010 r. )