Wiekszy tekst Mniejszy tekst
Powiat bielski zaprasza! arrow Aktualności arrow Zaproszenie na XXI sesję Rady Powiatu
Zaproszenie na XXI sesję Rady Powiatu | Drukuj |
ms   
10.03.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoWe czwartek 23 marca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w budynku przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim odbędzie się XXI sesji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2016 rok.
 6. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Bielskiego według stanu na 31 grudnia 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., mających siedzibę na obszarze powiatu bielskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brańsk na realizację inwestycji drogowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.