Wiekszy tekst Mniejszy tekst
Powiat bielski zaprasza! arrow Aktualności arrow Ustalenia wysokości odszkodowania, Wandalin
Ustalenia wysokości odszkodowania, Wandalin | Drukuj |
oj   
10.03.2017 r.
herb powiatu bielskiegoNa podstawie art. 61 § § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 12 ust. ust. 4a, 4f i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) – Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zawiadamia o:
  1. wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bielskiego na podstawie ostatecznej decyzji wydanej z upoważnienia Starosty Bielskiego nr 18/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak AŚ.6740.339.2016 z dnia 23 stycznia 2017 r., położoną w obrębie 0027 Wandalin, gmina Boćki, oznaczoną numerem geodezyjnym działki 1565/1 o powierzchni 0,0018 ha, (KW brak), która była we władaniu na zasadach posiadania samoistnego Urzędu Gminy Boćki,
  2. przeprowadzeniu postępowania dowodowego w przedmiocie określenia wartości rynkowej ww. nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania dotychczasowemu właścicielowi.

Stosownie do art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W myśl przepisu § 2 art. 41 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pokój 108, w godz. 7.30 – 15.30, (tel. 85 833 10 94).

Z up. Starosty,

 

Wojciech Kolandryk-Sadowski
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem

Ostatnia aktualizacja: ( 10.03.2017 r. )