Wiekszy tekst Mniejszy tekst
Powiat bielski zaprasza! arrow Aktualności arrow Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem | Drukuj |
md   
09.03.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoZarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim na posiedzeniu 9 marca br. podjął uchwałę ws. sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Powiatu Bielskiego. Prezentuje go poniższa tabela.
Lp.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Termin zagospodarowania nieruchomości
Wysokość opłat z tytułu najmu
Terminy wnoszenia opłat
Zasady aktualizacji opłat
1.
KW BI1P/0006692/1
2524/1
189 mkw.
3 pomieszczenia wraz z częścią korytarza, wyposażone w instalację elektryczną i c.o., w piwnicy budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim
Przeznaczenie do oddania w najem na cele statutowe Muzeum, tj. na działalność kulturalną i edukacyjną oraz na cele magazynowe
3.04.2017 r. – 31.12.2018 r.
Stawka wynajmu 1 mkw. powierzchni wynosi 18,00 zł brutto. Wskazana kwota zawiera koszt dostawy mediów: c.o., energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków
Czynsz płatny do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
W przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, miesięczny czynsz określony w umowie najmu podlega corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały roku poprzedniego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, poczynając od 1 stycznia 2018 r.
2.
KW BI1P/00051367/4
566/8
603 mkw.
Sala gimnastyczna wyposażona w instalację elektryczną i c.o., w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Podlaskiego 17
Przeznaczenie do oddania w najem na zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe
1.07.2017 r. – 30.06.2018 r.
150,00 zł brutto miesięcznie
Do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący
Opłata stała przez okres trwania umowy.
3.
KW BI1P/00053751/7
3607/11
1,5 mkw.
Powierzchnia użytkowa znajdująca się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1
Przeznaczenie do oddania w najem na instalację dwóch automatów do sprzedaży ochraniaczy na obuwie
3 lata, tj.: od dnia 1.05.2017 r. do dnia 30.04.2020 r.
Cena za miesiąc – 20% wartości sprzedawanych ochraniaczy
Czynsz płatny z dołu na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu danego miesiąca okresu rozliczeniowego z terminem płatności do 14 dni od daty doręczenia faktury
Nie dotyczy.

Wykaz niniejszy wywieszono 9 marca 2017 r. na 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46.