Wiekszy tekst Mniejszy tekst
Aktualności


Zgłoszenia do konkursu Podlaska Marka Roku
12.01.2017 r.
Zachęcamy producentów i mieszkańców powiatu bielskiego do zgłaszania, w terminie do 24 stycznia br., naszych lokalnych kandydatur (w kategoriach: Produkt spożywczy, Produkt użytkowy, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura i społeczeństwo) do konkursu o nagrodę Podlaska Marka, organizowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.podlaskamarka.pl.
 
Konkurs Zabytek Zadbany
10.01.2017 r.

plakat: Konkurs Zabytek Zadbany

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Jak co roku, adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad nimi. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 
Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach (I edycja 2016/2017)
10.01.2017 r.

plakat: Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach (I edycja 2016/2017)

Projekt jest kontynuacją organizowanej przez Instytut Nowych Technologii w latach 1999 do 2011 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, w której udział brało co roku ponad 10 tys. uczniów. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji.

 
Konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w 2017 roku
09.01.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoZarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2017 roku. Oferty można składać do 1 lutego 2017 r. do godz. 15.00. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim
05.01.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoNa podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46 oraz w budynkach przy ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego, położonej w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 122 (obręb 3), oznaczonej numerem geodezyjnym 2596/15 o pow. 0,6730 ha, zabudowanej budynkiem byłej bursy szkolnej, magazynem żywności, budynkiem gospodarczym o łącznej powierzchni zabudowy 2089,00 mkw. i powierzchni użytkowej 6775,60 mkw., posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą KW BI1P/00022381/6.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
05.01.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoDziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 5 stycznia 2017 r. do dnia 26 stycznia 2017 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego.
 
Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim
23.12.2016 r.

zdjęcie: Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim został wyróżniony w konkursie „Dobre praktyki urzędów pracy z zakresu współpracy z pracodawcami w województwie podlaskim”.

 
Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego
19.12.2016 r.

zdjęcie: Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

Trzynastego grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego.

 
Bielski SPZOZ najlepszy w Podlaskiem!
19.12.2016 r.

zdjęcie: Bielski SPZOZ najlepszy w Podlaskiem!

W 13. edycji rankingu szpitali, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim uplasował się na pierwszym miejscu w województwie podlaskim i na 30. miejscu Złotej Setki w kraju. Ranking przygotowywany jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) i firmę doradczą Idea Trade.

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 15 grudnia 2016 r.
16.12.2016 r.
logo: herb powiatu bielskiegoNa posiedzeniu Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie ustalenia planu dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat wnoszonych przez nauczycieli w 2017 roku,
– w sprawie uchylenia uchwały nr 37/140/16 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, stanowiących własność Powiatu Bielskiego,
– w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego nakładów finansowych poniesionych na zakup wartości niematerialnych i prawnych,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok.
 
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >>