Wiekszy tekst Mniejszy tekst
Aktualności


Starosta bielski wyróżniony brązową statuetką w konkursie Pracodawca Przyjazny Załodze
20.10.2015 r.
zdjęcie: Starosta bielski wyróżniony brązową statuetką w konkursie Pracodawca Przyjazny Pracownikom
 
W poniedziałek 19 października 2015 r. o godz. 18 w Sali Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się gala finałowa IX Edycji Konkursu Pracodawca Przyjazny Załodze, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pracodawca Przyjazny Załodze pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego i Okręgowego Inspektora Pracy.
 
Spotkanie z wiceministrem infrastruktury i rozwoju
16.10.2015 r.
zdjęcie: Spotkanie z wiceministrem infrastruktury i rozwoju

Czternastego października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie informacyjne z Pawłem Olszewskim, wiceministrem infrastruktury i rozwoju. W zebraniu uczestniczyli ponadto Robert Tyszkiewicz – poseł na Sejm RP, Jerzy Doroszkiewicz – dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Mirosław Reczko – burmistrz Ciechanowca oraz przedstawiciele naszego powiatu: Sławomir Jerzy Snarski – starosta bielski, Piotr Bożko – wicestarosta bielski, Raisa Rajecka – wójt gminy Bielsk Podlaski oraz Jarosław Borowski – burmistrz miasta Bielsk Podlaski.
 
Odznaka Zasłużony dla samorządu terytorialnego dla starosty bielskiego
16.10.2015 r.
obraz: Odznaka Zasłużony dla samorządu terytorialnego dla starosty bielskiego

Siódmego października br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla samorządu terytorialnego” ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego. Uroczystość była kolejnym etapem obchodów 25-lecia pierwszych wolnych wyborów samorządowych oraz okazją do uhonorowania osób, które przyczyniły się do powstania niezależnych samorządów oraz do rozwoju gmin, powiatów i całego regionu.
 
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w Bielsku Podlaskim
16.10.2015 r.
zdjęcie: Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w Bielsku Podlaskim

Siódmego października br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowej ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mickiewicza, która powstała dzięki współpracy dwóch samorządów: Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Otwarcia nowej ścieżki dokonali starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski oraz burmistrz miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 15 października 2015 r.
14.10.2015 r.
Na posiedzeniu 15 października 2015 r. Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz projekty umów i aneksów do zawartych porozumień.
 
Wyniki X ogólnopolskiego konkursu plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka
09.10.2015 r.
obraz: Wyniki X ogólnopolskiego konkursu plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka

Miło jest nam poinformować, że w poniedziałek 5 października 2015 r. jury X — jubileuszowego ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”, wybrało prace i przyznało nagrody oraz wyróżnienia. Jak co roku, konkurs jest organizowany przez Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku we współpracy z Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Dekanatem Bielskim.
 
Podziękowania za wsparcie organizacji dożynek
08.10.2015 r.

obraz: Podziękowania za wsparcie organizacji dożynek

Dwunastego września w Bielsku Podlaskim odbyło się diecezjalne święto dziękczynienia za plony. Gospodarzem uroczystości była parafia Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim. Organizację święta wsparło Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, w związku z czym ksiądz dziekan Kazimierz Siekierko wystosował podziękowania.

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 8 października 2015 r.
07.10.2015 r.
Na posiedzeniu 8 października 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2015 roku (dotyczy zadania pn. „Blisko natury”, realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej),
– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2015 roku (dotyczy zadania pn. „Wie to przecież każdy zuch – w zdrowym ciele zdrowy duch”, realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej),
– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2015 roku (dotyczy zadania pn. „Rehabilitacja w wodzie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy - Serce Ludzi Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim),
– w sprawie zmiany uchwały nr 41/134/14 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie planu dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015 oraz w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat wnoszonych przez nauczycieli za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 1 października 2015 r.
30.09.2015 r.
Na posiedzeniu 1 października 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim w 2016 r.,
– w sprawie powołania przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na I piętrze budynku przy ul. Szkolnej 12A oraz łączną sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na I piętrze budynku przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim i lokalu użytkowego znajdującego się w podpiwniczeniu budynku,
– w sprawie ustalenia wysokości wadium w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim o pow. użytkowej 59,60 mkw. wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 7,20 mkw., pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 12,40 mkw. i związanego z tym udziału,
– - w sprawie ustalenia wysokości wadium w przetargu ustnym nieograniczonym na łączną sprzedaż lokali stanowiących własność Powiatu Bielskiego, znajdujących się przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim: lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na I piętrze budynku wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą oraz lokalu użytkowego położonego w podpiwniczeniu budynku,
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 16 września 2015 r.
15.09.2015 r.
Na posiedzeniu 16 września 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem ich z użytkowania (dotyczy dróg na terenie gminy Bielsk Podlaski),
– w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej (dotyczy drogi nr 1737B droga 1727B – Obniże – Śledzianów – Bużyski – na terenie Powiatu Siemiatyckiego),
– w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej (dotyczy drogi nr 1736B Tonkiele – Chrołowice – Chutkowice – Putkowice Nadolne – na terenie Powiatu Siemiatyckiego),
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
 
Jubileusz 40-lecia DPS w Brańsku oraz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II
09.09.2015 r.

obraz: Jubleusz DPS

Drugiego września 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku odbyła się niecodzienna uroczystość. Świętowano 40-lecie powstania placówki oraz 10-lecie nadania jej imienia Jana Pawła II. W obchodach udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, wojewoda podlaski Andrzej Meyer, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko, radni powiatowi, burmistrzowie i wójtowie, kierownicy jednostek organizacyjnych i służb powiatowych, kierownicy i przedstawiciele zakładów pracy i instytucji współpracujących, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. Licznie przybyli obecni i byli pracownicy Domu oraz jego mieszkańcy.

 
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >>