Wiekszy tekst Mniejszy tekst
Aktualności


Powiat Bielski ogólnopolskim liderem w wykorzystaniu energii odnawialnej!
19.01.2016 r.
logotyp energia odnawialnaPowiat Bielski zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej za rok 2015.
 
Powiat Bielski wśród samorządowych liderów zarządzania 2015
21.12.2015 r.

obraz: dyplom

Dwunastu finalistów – a wśród Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – stanęło na zwycięskim podium.

 
Bielski SPZOZ na II miejscu w województwie w rankingu najlepszych szpitali
21.12.2015 r.

Bielski SPZOZ na II miejscu w województwie w rankingu najlepszych szpitali

W 12. już edycji rankingu szpitali, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim uplasował się na drugim miejscu w województwie podlaskim i na 42. miejscu Złotej Setki w kraju. Ranking przygotowywany był przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i firmę doradczą Idea Trade.

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 25 listopada 2015 r.
24.11.2015 r.
Na posiedzeniu 25 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
 
Młodzież ceni wiedzę
19.11.2015 r.

zdjęcie: Młodzież ceni wiedzę

Siedemnastego listopada uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim spotkali się ze starostą bielskim Sławomirem Jerzym Snarskim. Starosta opowiadał o strukturze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz o roli tej jednostki organizacyjnej w całej strukturze władz samorządowych. Uczniowie przygotowali również liczne pytania, na które starosta obszernie odpowiadał.

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 19 listopada 2015 r.
18.11.2015 r.
Na posiedzeniu 19 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
 
Powiatowe obchody Święta Niepodległości
12.11.2015 r.
zdjęcie: Powiatowe obchody Święta Niepodległości

We środę 11 listopada w Bielsku Podlaskim odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. W pierwszej części programu o godz. 8 odbyło się nabożeństwo za ojczyznę w cerkwi św. Archanioła Michała. Następnie o godz. 10 przy kościele pw. Matki Bożej z Góry Karmel wciągnięto flagę na maszt oraz złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa K. Piłsudskiego. Następnie zgromadzeni weszli do świątyni, gdzie została odprawiona msza św. w intencji ojczyzny.

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 12 listopada 2015 r.
11.11.2015 r.
Na posiedzeniu 12 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim w 2016 r. oraz określenia regulaminu jej pracy,
– w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Powiatu Bielskiego,
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok,
– w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2016-2022,
– w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 5 listopada 2015 r.
04.11.2015 r.
Na posiedzeniu 5 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim w 2016 r.,
– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2015 roku (dotyczy zadania pn. „Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół o Puchar Starosty” realizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bielsku Podlaskim),
– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2015 roku (dotyczy zadania pn. „Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Powiatu Bielskiego” realizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego),
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 30 października 2015 r.
29.10.2015 r.
Na posiedzeniu 30 października 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, stanowiących własność Powiatu Bielskiego.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 22 października 2015 r.
21.10.2015 r.
Na posiedzeniu 22 października 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za rok 2015,
– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego (dotyczy zadania pn. „II Półmaraton Bielski” realizowanego przez Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Rowerowa),
– w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za III kwartał 2015 r., udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
 
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >>