Wiekszy tekst Mniejszy tekst
Aktualności


Bielski SPZOZ najlepszy w Podlaskiem!
19.12.2016 r.

zdjęcie: Bielski SPZOZ najlepszy w Podlaskiem!

W 13. edycji rankingu szpitali, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim uplasował się na pierwszym miejscu w województwie podlaskim i na 30. miejscu Złotej Setki w kraju. Ranking przygotowywany jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) i firmę doradczą Idea Trade.

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 15 grudnia 2016 r.
16.12.2016 r.
logo: herb powiatu bielskiegoNa posiedzeniu Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie ustalenia planu dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat wnoszonych przez nauczycieli w 2017 roku,
– w sprawie uchylenia uchwały nr 37/140/16 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, stanowiących własność Powiatu Bielskiego,
– w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego nakładów finansowych poniesionych na zakup wartości niematerialnych i prawnych,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok.
 
Siódme posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich
08.12.2016 r.
Piątego grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się siódme posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich, w którym uczestniczył starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski jako wiceprezes Zarządu ZPP.
 
Czy moje dziecko już to potrafi?
05.12.2016 r.
Dzieci poznają otaczający świat wszystkimi zmysłami, ale dzięki rozumieniu mowy, umiejętności komunikowania się realizują się wszechstronnie. Umiejętność mówienia pozwala dziecku nawiązywać kontakty z innymi dziećmi oraz z dorosłymi. Mowa pozwala dziecku wyrazić swoje pragnienia, spostrzeżenia, uczucia, przekazać zdobytą wiedzę. Dzieci sprawnie posługujące się językiem są odważniejsze, pełniej uczestniczą w codziennym życiu.
 
Skutki przemocy w rodzinie
30.11.2016 r.
Przemoc w rodzinie jest bezsprzecznie zjawiskiem negatywnym i mającym ogromny wpływ na rozwój człowieka na wszystkich etapach jego życia. Odciska ona głębokie piętno na psychice ofiar, niszcząc ich osobowość. Jest przyczyną różnych zaburzeń psychicznych.
 
Nowe samochody bielskiej policji i strażaków
22.11.2016 r.

zdjęcie: Nowe samochody bielskiej policji i strażaków

Dwudziestego pierwszego listopada 2016 r. na Placu Ratuszowym w Bielsku Podlaskim odbył się uroczysty apel z okazji przekazania do użytkowania pojazdów służbowych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

 
Partnerstwo lokalne
21.11.2016 r.
zdjęcie: konferencja Partnerstwo lokalne

Piętnastego listopada 2016 r. w Łubinie Kościelnym odbyła się konferencja pt. „Partnerstwo lokalne” mająca na celu tworzenie i rozwijanie współpracy partnerskiej na szczeblu lokalnym i regionalnym w zakresie polityki społecznej na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu bielskiego. Organizatorami spotkania byli: Starosta Bielski, Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim i Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

 
Projekt budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok
21.11.2016 r.
Zarząd Powiatu podczas posiedzenia w dniu 10 listopada br. podjął uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok oraz w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022. Obie uchwały zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania oraz do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.
 
Bezpieczeństwo w powiecie bielskim
15.11.2016 r.
Czternastego listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim obyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 
Pięćdziesięciolecie Zespołu Szkół nr 1
15.11.2016 r.

zdjęcie: Pięćdziesięciolecie Zespołu Szkół nr 1

Dziesiątego listopada 2016 r. odbył się uroczysty jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.

 
Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku
14.11.2016 r.
logo: herb powiatu bielskiegoZarząd Powiatu podjął uchwałę ws. udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim w 2017 r. Szczegóły rozstrzygnięcia są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego.
 
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >>