Wiekszy tekst Mniejszy tekst
Aktualności


Bal z minionej epoki
01.03.2017 r.

zdjęcie: Bal z minionej epoki

„Muzealne mole” na wesoło pożegnały tegoroczny karnawał biorąc udział w „Balu z minionej epoki”. Razem z bielską muzykolog Martą Zinkiewicz i książką Izabeli Klebańskiej pt. „Jak tańczono przed wiekami, czyli taniec z figurami” przenieśliśmy się w czasy Izabeli Branickiej, aby poczuć atmosferę dworskiego przyjęcia.

 
96. posiedzenie Zarządu Powiatu
01.03.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoNa posiedzeniu 23 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w 2016 roku (dotyczy zadań realizowanych przez Klub Tenisa Stołowego w Bielsku Podlaskim, Klub Amazonki oraz Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach”),
– w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Bielskiego w 2017 roku,
– w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej,
– zmieniającą uchwałę nr 27/102/16 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Powiecie Bielskim i jednostkach organizacyjnych powiatu.
 
Dotacje na realizacje zadań publicznych
24.02.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoZarząd Powiatu 23 lutego podjął uchwałę ws. udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Bielskiego w 2017 r. Dostępna jest ona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza wśród najlepszych szkół województwa podlaskiego
24.02.2017 r.

zdjęcie: II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza wśród najlepszych szkół województwa podlaskiego

W rankingu Najlepszych Szkół Województwa Podlaskiego 2017, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, wybrano 43 szkoły spośród tysiąca placówek edukacyjnych (szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych) w naszym regionie. W tym zaszczytnym gronie znalazło się II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

 
Apel Wojewody Podlaskiego dot. ptasiej grypy
22.02.2017 r.
W związku z wiosennymi przelotami dzikiego ptactwa również przez obszar województwa podlaskiego zwracam się z prośbą o przekazanie informacji mieszkańcom gminy o zachowaniu szczególnej ostrożności w trosce o właściwe zabezpieczenie drobiu w swoich gospodarstwach. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z 27 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r., poz. 2091) nakazał wprowadzić szczególne środki ostrożności. Z przeprowadzonych lustracji w terenie wynika, że nie wszyscy posiadacze drobiu zastosowali się do środków ostrożności.
 
Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość
17.02.2017 r.
„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.
 
95. posiedzenie Zarządu Powiatu
15.02.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoNa posiedzeniu 14 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na które Powiat Bielski przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku. Projekt uchwały został skierowany na odbywającą się w tym samym dniu sesję Rady Powiatu, celem jej podjęcia.
 
94. posiedzenie Zarządu Powiatu
10.02.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoNa posiedzeniu 9 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego, podpisania umowy, aneksów do umowy i podejmowania decyzji dotyczących merytorycznej i finansowej realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.
 
Wczoraj Zakopane – jutro Graz!
02.02.2017 r.

zdjęcie: Wczoraj Zakopane - jutro Graz!

Orły z Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, pod kierunkiem Dariusza Filimoniuka, żyją już wyjazdem do Austrii!

 
93. posiedzenie Zarządu Powiatu
02.02.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoNa posiedzeniu 1 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Bielskiego,
– w sprawach dotyczących zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w 2016 roku
– w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samochodu osobowego marki Ford Ka, nr rejestracyjny BBI FS46, nr VIN: WFOBXXWPRBXJ72072, rok produkcji 1999,
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.
 
Wyróżnienie Ministra Rodziny dla Powiatowego Urzędu Pracy
01.02.2017 r.

zdjęcie: Wyróżnienie Ministra Rodziny dla Powiatowego Urzędu Pracy

Na uroczystej konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbyła się 23 stycznia 2017 r. w Katowicach, Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim został wyróżniony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za uzyskanie wysokiej skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych.

 
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >>