Wiekszy tekst Mniejszy tekst
Powiat bielski zaprasza! arrow Aktualności arrow Z prac Zarządu Powiatu
Z prac Zarządu Powiatu
99. posiedzenie Zarządu Powiatu
17.03.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoNa posiedzeniu 17 marca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu drogi wojewódzkiej nr 659: Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – Droga nr 66;
– zmieniającą uchwałę w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim;
– w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 rok.
Więcej…
 
98. posiedzenie Zarządu Powiatu
10.03.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoNa posiedzeniu 9 marca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały i decyzje:
– w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2016 rok;
– w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Powiatu Bielskiego;
– w sprawie wyboru banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Bielskiego od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2021 r.;
Więcej…
 
97. posiedzenie Zarządu Powiatu
06.03.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoNa posiedzeniu 2 marca 2017 r. Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty porozumień i aneksów do zawartych porozumień:
– projekt porozumienia zawieranego z Powiatem Pruszkowskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie,
– projekt aneksu nr 1 do porozumienia nr 1/T/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia dziecka pochodzącego z Powiatu Toruńskiego do rodziny zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Bielskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie,
Więcej…
 
96. posiedzenie Zarządu Powiatu
01.03.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoNa posiedzeniu 23 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w 2016 roku (dotyczy zadań realizowanych przez Klub Tenisa Stołowego w Bielsku Podlaskim, Klub Amazonki oraz Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach”),
– w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Bielskiego w 2017 roku,
– w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej,
– zmieniającą uchwałę nr 27/102/16 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Powiecie Bielskim i jednostkach organizacyjnych powiatu.
Więcej…
 
95. posiedzenie Zarządu Powiatu
15.02.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoNa posiedzeniu 14 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na które Powiat Bielski przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku. Projekt uchwały został skierowany na odbywającą się w tym samym dniu sesję Rady Powiatu, celem jej podjęcia.
Więcej…
 
<<  1 2 3 4 5 6 7  >  >>

1 - 9 z 56